Kolejne dofinansowanie dla Gminy Zelów

Wersja do wydrukuWersja PDF

313 260 zł – to kwota pomocy finansowej, którą otrzymała Gmina Zelów na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ignacowie”. Wniosek Gminy Zelów o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020, złożony w dniu 25.09.2017 r., został rozpatrzony pozytywnie. Celem projektu jest wzrost aktywności mieszkańców opartej o przebudowaną i rozbudowaną świetlicę wiejską w Ignacowie, a jego realizacja zapewni integrację społeczną tworząc miejsce spotkań służących rozwojowi kultury. Stosowną umowę, na mocy której Gminie Zelów zostało przyznane dofinansowanie, podpisała Burmistrz Zelowa Urszula Świerczyńska w miniony piątek (23 lutego) w Hotelu Kolumna Park*** podczas uroczystości zorganizowanej przez LGD "Dolina rzeki Grabi" z okazji 10-lecia istnienia. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej, realizacja zadania powinna rozpocząć się w najbliższych tygodniach, a zakończyć się do końca 2018 roku. Kosztorysowa wartość zadania wynosi ogółem ponad 492 tysiące złotych.  

 dofinansowanie na Ignaców