Informacja dla właścicieli lasu

Wersja do wydrukuWersja PDF

W związku z zadaniem wykonania, na zlecenie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, projektu uproszczonego planu urządzenia lasu informujemy, że na terenie MIASTA ZELÓW ORAZ GMINY ZELÓW w obrębach: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14 oraz Bocianicha, Bujny Księże, Bujny Szlacheckie, Chajczyny, Dąbrowa, Faustynów, Grębociny, Grabostów-Wieś, Grabostów-Bominy, Grabostów-Kolonia, Ignaców, Janów, Jawor, Karczmy, Kolonia Kociszew, Kociszew, Kurów-Kurówek, Jamborek-Kolonia Karczmy, Łęki, Łobudzice, Kolonia Łobudzice, Nowa Wola, Ostoja, Pawłowa, Kolonia Pożdżenice, Kolonia Przecznia, Pukawica, Pszczółki, Sobki, Sromutka, Walewice, Wola Pszczółecka, Wygiełzów, Wypychów-Podlesie, Zabłoty, Zagłówki, Zalesie, Zelówek; odbywać się będzie taksacja terenowa lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.
Informuję ponadto, że projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opracowywane są przez firmę "TAXUS UL” Sp. z o.o., ul. Płomyka 58 z siedzibą w Warszawie, na podstawie ewidencji gruntów i budynków uzyskanej z Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Bełchatowie.


Po wykonaniu prac taksacyjnych projekty dokumentacji zostaną wyłożone do publicznego wglądu (art. 21 ust. 4 Ustawy o lasach - Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 ze zm.) Planowany/ramowy termin wyłożenia UPUL to II połowa października 2019 r.


W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów będą mogli składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.


Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.