Co w gminnych inwestycjach?

Wersja do wydrukuWersja PDF

Zgodnie z planem inwestycyjnym zawartym w budżecie Gminy Zelów na 2017 rok, sukcesywnie są realizowane zadania inwestycyjne zarówno w Zelowie jak i na terenach wiejskich.

W ostatnim czasie zakończono i odebrano remont ul. Królewskiej, która łączy ul. W. Łokietka z ul. Poznańską w Zelowie. Zakres robót obejmował budowę drogi wraz z chodnikami i wjazdami do posesji. Nawierzchnię drogi o długości ok. 215 mb wykonano z asfaltobetonu, a chodniki z kostki brukowej. Jednocześnie przedłużono istniejące w ul. Łokietka oświetlenie uliczne, rozbudowując je o 6 nowych słupów oświetleniowych. Wartość zadania wyniosła 395 942,89 zł.

inwestycje1

inwestycje12

inwestycje13

inwestycje14

Dokonano także remontu drogi gminnej w Łobudzicach, który polegał na wykonaniu  podbudowy z kruszywa łamanego oraz położeniu nowej nawierzchni z asfaltobetonu. Powyższe prace wykonano na odcinku o długości ok. 690 mb. W ramach zadania ustawiono także wzdłuż jezdni betonowe krawężniki, wykonano zjazdy do posesji oraz pobocza. Istniejące rowy odmulono, a skarpy umocniono płytami ażurowymi. Realizacja zadania kosztowała 449 966,50 zł, z czego  55 020,00 zł udało się pozyskać z budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

inwestycje15

inwestycje16

inwestycje17

Rozpoczęły się już pierwsze prace związane z remontem ul. Lubelskiej na odcinku od ul. Sportowej do drogi wojewódzkiej 484. Długość remontowanego odcinka wynosi 730 mb. Prace będą polegały na wzmocnieniu podbudowy tłuczniowej, wyprofilowaniu i ułożeniu nawierzchni z asfaltobetonu. Wartość zadania - 319 554 zł. Umowny termin zakończenia – 31 października.

inwestycje18

Na terenach wiejskich remontowane są drogi w miejscowościach: Pszczółki i Kuźnica – Drzewociny. W Pszczółkach  na odcinku o długości ok. 240 mb będzie wykonane  korytowanie drogi, a następnie  podbudowa z tłucznia dolomitowego i nawierzchnia z asfaltobetonu. Wartość zadania wynosi 153 000 zł. Planowany termin zakończenia - 10 listopada br. Podobny zakres będzie zawierał remont drogi Kuźnica – Drzewociny na odcinku o długości ok. 190 mb. Dodatkowo będą wybudowane dwa przepusty drogowe.  Wartość tego zadania wynosi 149 800 zł z planowanym terminem zakończenia do 20 listopada br.

Została podpisana umowa na budowę sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w drodze gminnej pomiędzy ul. Żeromskiego a ul. Cegielnianą w Zelowie przylegającej do Urzędu Miejskiego, którą wiele osób porusza się do szkoły, domostw i cmentarzy. Ponadto, znajdują się przy tej drodze tereny przemysłowe, a wykonanie drogi nie tylko uatrakcyjni to miejsce, ale też przyczyni się do większej funkcjonalności. W ramach zadania planowane jest: wykonanie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej, nawierzchni asfaltowej o długości ok. 500 mb oraz chodnika z kostki wibroprasowanej. Dodatkowo będzie wykonane oświetlenie uliczne. Wartość zadania wyniesie 1 795 800 zł. Okres zakończenia realizacji zadania przewidywany jest do 29.06.2018 r.

Kontynuowane są także prace wynikające z harmonogramu przy budowie sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 2 w Zelowie. Po pracach instalacji wewnętrznych, pracach wykończeniowych, dociepleniu i montażu stolarki okiennej  zaplecza sali gimnastycznej trwają prace wykończeniowe polegające na układaniu glazury. Na budynku głównym sali zamontowano pokrycie dachowe, a w najbliższym czasie są zaplanowane prace związane z montażem okien. Wokół całego budynku układany jest chodnik z kostki wibroprasowanej. Zadanie o łącznej wartości 3 385 999,97 zł jest realizowane przy wsparciu finansowym z Ministerstwa Sportu i Turystyki – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (883 500 zł) i z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 331 227,60 zł.

Przy ul. Szkolnej w Zelowie realizowane jest zadanie polegające na rozbiórce starej nieużywanej od lat hydroforni oraz utwardzeniu terenu. Pozwoli to na uporządkowanie terenu o powierzchni ok. 650 m² i przeznaczenie go na inne cele z pożytkiem dla mieszkańców bloków. Prace potrwają do końca października. Wartość rozbiórki wraz z utwardzeniem terenu wynosi  89 851,50 zł.

Na stadionie ZKS Włókniarz rozpoczęły się prace polegające na zamontowaniu nowych siedzisk (po lewej stronie), wyremontowaniu skarpy, schodów i wymianie okien w szatniach. Z kolei, w następnym roku planuje się dokończyć rozpoczęte prace remontowe wymieniając zniszczoną trelinkę na nową nawierzchnię z kostki wibroprasowanej. Prace te zmieniają sukcesywnie wygląd obiektu wybudowanego kilkadziesiąt lat temu, który jest wizytówką sportową naszej gminy.