Co dalej z budową sieci gazowej?

Wersja do wydrukuWersja PDF

W związku z licznymi zapytaniami ze strony mieszkańców dotyczącymi dalszej budowy sieci gazowej na terenie Zelowa, Burmistrz Urszula Świerczyńska wystąpiła do  Polskiej Spółki Gazownictwa z zapytaniem na jakim etapie obecnie jest przygotowanie tej inwestycji. Z uzyskanej odpowiedzi dowiedzieliśmy się, że w chwili obecnej trwa przetarg, który ma wyłonić wykonawcę zadania w kompleksowym trybie „zaprojektuj i wybuduj”, z terminem realizacji określonym na dzień 30.11.2019 roku. W 2017 roku Polska Spółka Gazownictwa zakończyła pierwszy etap gazyfikacji Zelowa. Etap ten obejmował budowę sieci gazowej z Łasku do wysokości ulicy Zachodniej w Zelowie oraz wykonanie niezbędnych połączeń systemowych w samym Łasku, zapewniających możliwość dystrybucji w kierunku Zelowa strumienia gazu o wielkości odpowiadającej docelowemu, prognozowanemu zapotrzebowaniu odbiorców indywidualnych i przemysłowych w rejonie miasta Zelowa. Kolejny etap planowany na lata 2018 – 2020 to realizacja sieci gazowej o łącznej długości 4 982 m wraz z 10 przyłączami na trasie rozbudowy sieci gazowej w następujących ulicach: Zachodnia, Żeromskiego, Kilińskiego, Płocka, Kościuszki, Mickiewicza, Wschodnia, Wesoła i Cegielniana.