Bieżące utrzymanie dróg

Wersja do wydrukuWersja PDF

Na terenie zarówno Zelowa jak i gminy prowadzone są obecnie roboty związane z naprawami dróg tłuczniowych, gruntowych i bitumicznych,  obejmujące równocześnie roboty budowlane oraz dostawy niezbędnych materiałów do ich wykonania. Naprawa nawierzchni dróg tłuczniowych lub gruntowych w zależności od zastosowanego materiału drogowego tj. kruszywa dolomitowego, lub gruzu betonowego czy też destruktu, obejmuje następujące czynności:

- mechaniczne profilowanie nawierzchni drogi, tak aby zlikwidować nierówności nawierzchni,
- dostarczenie kruszywa i wbudowanie go w sposób mechaniczny równiarką, zapewniający równość nawierzchni i uzyskanie spadków umożliwiających odprowadzenie wód opadowych,

- zagęszczenie uprzednio wyprofilowanych nawierzchni walcem gładkim statycznym lub wibracyjnym.

 W celu usuwania uszkodzeń oraz ubytków powstałych w nawierzchniach bitumicznych realizowane są cząstkowe naprawy dróg, polegające na powierzchniowym utrwaleniu uszkodzonych miejsc remonterem Patherem przy użyciu emulsji modyfikowanych i grysów bazaltowych.

Bieżące utrzymanie dróg

Bieżące utrzymanie dróg1

Bieżące utrzymanie dróg2

Bieżące utrzymanie dróg3