Bezpłatna żywność dla potrzebujących z terenu Gminy Zelów

Wersja do wydrukuWersja PDF
Bezpłatna żywność dla potrzebujących z terenu Gminy Zelów

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie w ramach współpracy z Fundacją „Poranek” z Tomaszowa Mazowieckiego będzie nadal realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Osoby zainteresowane programem żywnościowym proszone są o zgłaszanie się po skierowania w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. do pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie ul. Piotrkowska 12 w poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godz. 7:30-15:30, we wtorki 7:30-17:00.

Pomoc żywnościowa przysługiwać będzie osobom, których kryterium dochodowe wynosi:

  • 1402,00 zł netto dla osoby samotnej,
  • 1056,00 zł netto dla osoby w rodzinie.

Bliższych informacji na temat pomocy żywnościowej udzielają pracownicy socjalni M-GOPS w Zelowie, ul. Piotrkowska 12, tel. 44 634 10 28.