czas trwania: 2019-08-02 (cały dzień) do 2019-09-30 (cały dzień)

lokalizacja:

Hol Domu Kultury w Zelowie

czas trwania: 2019-09-15 (cały dzień)

lokalizacja:

Amfiteatr Ochotniczej Straży Pożarnej w Zelowie