czas trwania: 2019-05-01 (cały dzień) do 2019-06-30 (cały dzień)

lokalizacja:

Hol Domu Kultury w Zelowie

czas trwania: 2019-06-02 15:00 do 19:00

lokalizacja:

boisko przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zelowie