czas trwania: 2017-03-01 (cały dzień) do 2017-04-30 (cały dzień)

lokalizacja:

hol Domu Kultury w Zelowie

ul. Kościuszki 74

97-425 Zelów

czas trwania: 2017-04-08 11:00 do 14:00

lokalizacja:

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zelowie (sala gimnastyczna)

ul. Kilińskiego 40

97-425 Zelów