czas trwania: 2017-03-01 (cały dzień) do 2017-04-30 (cały dzień)

lokalizacja:

hol Domu Kultury w Zelowie

ul. Kościuszki 74

97-425 Zelów

czas trwania: 2017-04-01 14:00 do 19:00

lokalizacja:

Dom Kultury w Zelowie

ul. Kościuszki 74

97-425 Zelów