Nabór wniosków na dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Burmistrz Zelowa uprzejmie informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej’. Beneficjentem programu są jednostki samorządu terytorialnego.

W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, bez kosztu dostarczenia odpadów do wskazanych punktów.

Jednym z załączników do w/w wniosku jest posiadanie inwentaryzacji folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

W związku z powyższym w ramach inwentaryzacji, od osób prowadzących gospodarstwa rolne na terenie Gminy Zelów i zainteresowanych udziałem w programie, przyjmowane będą oświadczenia o ilości posiadanych odpadów.Druki oświadczeń dostępne  są :-  w Urzędzie Miasta w Zelowie ( p. 12, 22, 23 )-  do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Druki oświadczeń należy złożyć w terminie do 26 listopada 2019r. w Urzędzie Miejskim w Zelowie.

Oświadczenie złożone po tym terminie mogą nie zostać uwzględnione w ewentualnym wniosku.

Realizacja Programu na terenie Gminy Zelów będzie uzależnione od uzyskania dotacji.Załącznik: oswiadczenie_folie_rolnicze.pdf 567.7KB

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content