Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pawłowa

Środki z budżetu Województwa Łódzkiego pochodzące z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych dotyczące budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych.

Kwota przyznanych środków: 106.770,00 zł

Termin realizacji: do 31.10.2021 r.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content