Ekopracownia pod chmurką

Cztery placówki oświatowe z terenu Gminy Zelów realizują projekty konkursowe z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Ekopracownia pod chmurką”:

– Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Ogrodowisko-siedlisko. Zachowajmy różnorodność biologiczną dla pokoleń” przy Szkole Podstawowej im. mjr. H. Sucharskiego w Bujnach Szlacheckich dotacja w kwocie 50 000 zł, wkład własny  w kwocie 7 553 zł,

– Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Zielony zakątek – nauka i relaks” przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wygiełzowie dotacja w kwocie 49 412 zł, wkład własny  w kwocie 5 654 zł- Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Ekopracownia pod chmurką – Zielona klasa” przy Szkole Podstawowej w Kociszewie dotacja w kwocie 37 559 zł, wkład własny  w kwocie 4 300 zł

– Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „W botaniku pode dębem – ekouczenie to ciekawe doświadczenie” przy Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Łobudzicach dotacja w kwocie 49 374 zł, wkład własny  w kwocie 6 531 zł.

Celem wspólnym projektów jest zagospodarowanie wybranego miejsca na terenie należącym do szkoły w celu utworzenia punktu dydaktycznego wraz z wyposażeniem i roślinnością na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji ekologicznej. Podczas których wykorzystywane będą zakupione pomoce dydaktyczne służące do realizacji programów edukacyjnych. 

Termin zakończenia realizacji Zadań ustala się do dnia 30 września 2019 r.Planowany do uzyskania efekt ekologiczny w wyniku realizacji Zadań to wzrost poziomu wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród uczniów.

www.zainwestujwekologie.pl

Print Friendly, PDF & Email