Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2020/2021

Osiem placówek oświatowych z terenu Gminy Zelów realizuje projekty konkursowe z dziedziny „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2020/2021” dofinansowane w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:

– Program Edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Zelowie dotacja w kwocie 19.505 zł, wkład własny  w kwocie 2.233 zł. Obszar priorytetowy Problematyka ograniczania zanieczyszczeń powietrza oraz ich szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzi

– Program Edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej nr 2 w Zelowie dotacja w kwocie 23.050 zł, wkład własny  w kwocie 2.681 zł. Obszar priorytetowy Zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ochrony wód i gospodarki wodnej

– Program Edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej w Wygiełzowie dotacja w kwocie 17.581 zł, wkład własny  w kwocie 1.974 zł. Obszar priorytetowy Problematyka ograniczania zanieczyszczeń powietrza oraz ich szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzi.

– Program Edukacji ekologicznej realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zelowie dotacja w kwocie 21.395 zł, wkład własny  w kwocie 2.580 zł. Obszar priorytetowy Racjonalizacja gospodarki odpadami i zapobieganie ich powstawaniu.

– Program Edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej nr 4 w Zelowie dotacja w kwocie 22.206 zł, wkład własny  w kwocie 2.700 zł. Obszar priorytetowy Zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ochrony wód i gospodarki wodnej.

Celem projektów jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży w ramach przedszkolnej i szkolnej edukacji ekologicznej, których realizacja przyniesie największe efekty ekologiczne. Wyżej wymienione projekty składają się z szeregu działań mających na celu wzrost świadomości i wiedzy ekologicznej oraz przyrodniczej odbiorców. Są odpowiedzią na konkretne problemy środowiskowe, mogą również stanowić uzupełnienie do proekologicznych działań. Poprzez udział w wycieczkach, warsztatach terenowych i stacjonarnych, specjalistycznych zajęciach edukacyjnych, konkursach i innych atrakcyjnych działaniach na rzecz ochrony środowiska dzieci będą mogły kształtować swój własny stosunek do otaczającej ich przyrody. Poprzez realizację projektów placówki oświatowe zostaną wyposażone w nowe pomoce dydaktyczne. Termin zakończenia realizacji Zadań ustala się do dnia 30.06.2021 r.

www.zainwestujwekologie.pl

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content