Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2019/2020

Osiem placówek oświatowych z terenu Gminy Zelów realizuje projekty konkursowe z dziedziny „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2019/2020” dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:

– Program Edukacji Ekologicznej pn. “Woda i przyroda to wielka przygoda” realizowany w Szkole Podstawowej w Bujnach Szlacheckich dotacja w kwocie 20 580 zł, wkład własny  w kwocie 2 395 zł,

– Program Edukacji Ekologicznej pn. “Przedszkolaka rady na złe odpady” realizowany w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Zelowie dotacja w kwocie 15 474 zł, wkład własny  w kwocie 1 794 zł

– Program Edukacji Ekologicznej pn. “Zmieniaj nawyki – nie klimat” realizowany w Szkole Podstawowej nr 2 w Zelowie dotacja w kwocie 21 947 zł, wkład własny  w kwocie 2 450 zł

– Program Edukacji Ekologicznej pn. “Czysta woda wigoru doda” realizowany w Szkole Podstawowej w Wygiełzowie dotacja w kwocie 12 720 zł, wkład własny  w kwocie 1 480 zł

– Program Edukacji Ekologicznej pn. “Z ekologią za pan brat, zelowskie przedszkolaki ratują świat” realizowany w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Zelowie dotacja w kwocie 22 800 zł, wkład własny  w kwocie 2 650 zł

– Program Edukacji Ekologicznej pn. “Miłośnicy przyrody dbają o zasoby wody” realizowany w Szkole Podstawowej w Łobudzicach dotacja w kwocie 15 675 zł, wkład własny  w kwocie 1 742 zł

– Program Edukacji Ekologicznej pn. “Razem dla czystego powietrza” realizowany w Szkole Podstawowej w Kociszewie dotacja w kwocie 19 108 zł, wkład własny  w kwocie 2 434 zł

– Program Edukacji Ekologicznej pn. “Dbamy o powietrze” realizowany w Szkole Podstawowej nr 4 w Zelowie dotacja w kwocie 15 296 zł, wkład własny  w kwocie 1 700 zł

Celem projektów jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży w ramach przedszkolnej i szkolnej edukacji ekologicznej, których realizacja przyniesie największe efekty ekologiczne, w następujących obszarach priorytetowych:

1) edukacja ekologiczna obejmująca problematykę zanieczyszczeń powietrza oraz ich szkodliwe oddziaływanie na zdrowie ludzi;

2) edukacja ekologiczna w zakresie racjonalizacji gospodarki odpadami i zapobiegania ich powstawaniu;

3) zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ochrony wód i gospodarki wodnej.

Wyżej wymienione projekty składają się z szeregu działań mających na celu wzrost świadomości i wiedzy ekologicznej oraz przyrodniczej odbiorców. Są odpowiedzią na konkretne problemy środowiskowe, mogą również stanowić uzupełnienie do proekologicznych działań. Poprzez udział w wycieczkach, warsztatach terenowych i stacjonarnych, specjalistycznych zajęciach edukacyjnych, konkursach i innych atrakcyjnych działaniach na rzecz ochrony środowiska dzieci będą mogły kształtować swój własny stosunek do otaczającej ich przyrody. Poprzez realizację projektów placówki oświatowe zostaną wyposażone w nowe pomoce dydaktyczne.

www.zainwestujwekologie.pl

Print Friendly, PDF & Email