Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2018/2019

Siedem placówek oświatowych z terenu Gminy Zelów realizuje projekty konkursowe z dziedziny „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2018/2019”:

– Program Edukacji Ekologicznej pn. “Jeszcze w zielone gramy, lecz smog puka do naszych drzwi” realizowany w Szkole Podstawowej w Bujnach Szlacheckich dotacja w kwocie 18 348 zł, wkład własny  w kwocie 2 039 zł,

– Program Edukacji Ekologicznej pn. “Woda wokół nas” realizowany w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Zelowie dotacja w kwocie 11 737,00 zł, wkład własny  w kwocie 1 400 zł

– Program Edukacji Ekologicznej pn. “Jakie tajemnice kryje woda?” realizowany w Szkole Podstawowej nr 2 w Zelowie dotacja w kwocie 19 850,00 zł, wkład własny  w kwocie 2 840 zł

– Program Edukacji Ekologicznej pn. “Woda to bezcenny skarb” realizowany w Szkole Podstawowej w Wygiełzowie dotacja w kwocie 12 688 zł, wkład własny  w kwocie 1 423 zł

– Program Edukacji Ekologicznej pn. “W każdej kropli wody jest dar życia dla przyrody” realizowany w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Zelowie dotacja w kwocie 14 784,00 zł, wkład własny  w kwocie 1 657 zł

– Program Edukacji Ekologicznej pn. “Woda do picia, woda do życia” realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zelowie dotacja w kwocie 15 271 zł, wkład własny  w kwocie 1 724 zł, zł

– Program Edukacji Ekologicznej pn. “Woda niejedno ma imię” realizowany w Szkole Podstawowej w Kociszewie dotacja w kwocie 24 366,00 zł, wkład własny  w kwocie 2 769 zł

Głównym celem projektów jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz dofinansowanie w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zwanego dalej Funduszem, najciekawszych Projektów w ramach przedszkolnej i szkolnej edukacji ekologicznej, których realizacja przyniesie największe efekty ekologiczne, w następujących obszarach priorytetowych:

1) edukacja ekologiczna obejmująca problematykę zanieczyszczeń powietrza oraz ich szkodliwe oddziaływanie na zdrowie ludzi;

2) edukacja ekologiczna w zakresie racjonalizacji gospodarki odpadami i zapobiegania ich powstawaniu;

3) zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ochrony wód i gospodarki wodnej.

Wyżej wymienione projekty składają się z szeregu działań mających na celu wzrost świadomości i wiedzy ekologicznej oraz przyrodniczej odbiorców. Są odpowiedzią na konkretne problemy środowiskowe, mogą również stanowić uzupełnienie do proekologicznych działań. Poprzez udział w wycieczkach, warsztatach terenowych i stacjonarnych, specjalistycznych zajęciach edukacyjnych, konkursach i innych atrakcyjnych działaniach na rzecz ochrony środowiska dzieci będą mogły kształtować swój własny stosunek do otaczającej ich przyrody. Poprzez realizację projektów placówki oświatowe zostaną wyposażone w nowe pomoce dydaktyczne. Projekty zostaną zrealizowane do końca roku szkolnego 2018/2019.

www.zainwestujwekologie.pl

Print Friendly, PDF & Email