Budowa wodociągu we wsiach Walewice, Pszczółki, Wola Pszczółecka gmina Zelów

Dofinansowane zostało w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Numer umowy: 431/GW/P/2013

Data umowy: 24.09.2013 r.

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

Efekt rzeczowy:

Sieć wodociągowa wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego Walewice w ilości 3373,5 mb, Pszczółki – 3826,5 mb, Wola Pszczółecka – 3746 mb oraz odtworzenie dróg po wykonanych sieciach.

Efekt ekologiczny:

Realizacja zadania umożliwi dostarczenie wody mieszkańcom o odpowiedniej jakości w ilości 18.980,00 m3/rok.

Wartość projektu:

1 436 800,00 zł – całkowity koszt zadania

208 900,00 zł – kwota udzielonej pożyczki

Termin realizacji zadania:

2012 r. – 2014 r.

Print Friendly, PDF & Email