Budowa sieci wodociągowej w ul. Zofii, Górna w Zelowie

Dofinansowane zostało w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Numer umowy: 2/GW/P/2011

Data umowy: 18.04.2011 r.

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

Efekt rzeczowy:

Wybudowanie sieci wodociągowej o łącznej długości 938,5 mb oraz 77 sztuk odcinków od sieci głównej do granicy pasa drogowego o łącznej długości 301,70 mb.

Efekt ekologiczny:

Umożliwienie dostarczenia wody mieszkańcom o odpowiedniej jakości w ilości ok. 8,760 m3/rok poprzez wykonanie przez właścicieli nieruchomości 60 szt. przyłączy wodociągowych.

Wartość projektu:

402.955,28 zł – całkowity koszt zadania

300.000,00 zł – kwota udzielonej pożyczki

Termin realizacji zadania:

Do 31.05.2011 r.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content