Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Wolności w Zelowie

Dofinansowane zostało w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Numery umów:U15015/10064, U15030/10069, U15031/10080,

Daty umów:04.08.2015 r., 03.11.2015 r., 03.11.2015 r.

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami do granicy nieruchomości (354 mb/17 szt.)

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami do granicy nieruchomości (335 mb/17 szt.)

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi (323,5 mb/10 szt.)

Roboty drogowe – odtworzenie nawierzchni

Wartość projektu:

363.914,86 zł – całkowity koszt zadania

92.100,00 zł – kwota dofinansowania

www.zainwestujwekologie.pl

Print Friendly, PDF & Email