Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej w ul. Zofii i Górnej w Zelowie

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.800.000,00 zł oraz 771.331.00 zł

Całkowita wartość zadania: 3.528.398,91 zł

Termin realizacji: czerwiec 2021- maj 2022

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content