Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej w ul. Poprzecznej w Zelowie

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.000.000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 2.298.747,00 zł

Termin realizacji: 07.10.2021 r. do 07.09.2022 r.

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content