Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, odwodnienia ulicy i wodociągu w ul. Wesołej

Dofinansowane zostało w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Numer umowy: 69/OW/P/2010

Data umowy: 18.11.2010 r.

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

Efekt rzeczowy:

Wybudowanie sieci wodociągowej o łącznej długości sieci 351,3 mb wraz z odcinkami sieci głównej do granicy nieruchomości w ilości 17 sztuk oraz sieci kanalizacji deszczowej o łącznej długości sieci 46,7 mb i sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości sieci 380,8 mb wraz z odcinkami sieci głównej do granicy nieruchomości w ilości 17 sztuk. W efekcie realizacji zadania będzie również osiągnięty cel ekologiczny budowy kanalizacji.

Efekt ekologiczny:

Umożliwienie doprowadzenia wody o odpowiedniej jakości w ilości ok. 1.213,63 m3/rok, odprowadzenie wód deszczowych w ilości ok. 720,00 m3/rok do rowu “P” dopływu rzeki Pilsi oraz odprowadzenie ścieków socjalno-bytowych w ilości ok. 1.213,63 m3/rok do oczyszczalni ścieków w Zelowie.

Wartość projektu:

416.836,06 zł – całkowity koszt zadania

122.000,00 zł – kwota udzielonej pożyczki

Termin realizacji zadania:

Rok 2010

Print Friendly, PDF & Email