Budowa drogi gminnej w Nowej Woli

Zadanie dofinansowane ze środków Gminy Kleszczów.

Numer umowy: FN.3226.30.2019

Data umowy: 05.03.2019 r.

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

Zadanie polega na pracach remontowych gminnej drogi w miejscowości Nowa Wola na odcinku 496 mb. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

– roboty ziemne i przygotowawcze,

– remont przepustu drogowego,

– formowanie poboczy,

– wzmocnienie podłoża warstwą tłucznia dolomitowego,

– wykonanie potrójnej powierzchniowej stabilizacji nawierzchni emulsją asfaltową.

Wartość projektu:

240.588,62 zł – całkowity koszt zadania

200.000,00 zł – kwota dofinansowania

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content