Badanie i nadzór nad stanem środowiska w Gminie Zelów poprzez wdrożenie systemu informatycznego odpadywgminie.com

Numer umowy: 29/BN/D/2013

Data umowy: 10.04.2013 r.

Charakterystyka zadania

Efekt rzeczowy:

instalacja i udostępnienie systemu informatycznego “odpadywgminie.com” wraz z licencją, opracownie bazy danych systemu oraz wdrożenie systemu “odpadywgminie.com” wraz z aktualizacją licencji.

Efekt ekologiczny:

wdrożenie systemu informatycznego “odpadywgminie.com”  umożliwi Gminie Zelów utrzymywać na terenie gminy prowadzenie nadzoru w związku z nałożonym obowiązkiem zapewnienia czystości i porządku na swoim terenie oraz selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Wartość projektu:

15.000,00 – całkowity koszt zadania

12.000,00 – kwota udzielonej dotacji

Termin realizacji zadania:

do 15 maja 2013 r.

Print Friendly, PDF & Email