XVIII Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek

30 stycznia w  Szkole Podstawowej nr 2 w Zelowie odbył się XVIII Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek. Wzięli w nim udział reprezentanci wszystkich przedszkoli i szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Jako pierwsze zaprezentowały się przedszkolaki. Jury postanowiło przyznać wszystkim małym wykonawcom równorzędne pierwsze miejsca. Poszczególne placówki reprezentowali: Martyna Palusik i Łucja Chrzanowska – Przedszkole Samorządowe nr 1, Feliks Bistuła i Tomasz Chrzanowski – Przedszkole Samorządowe nr 4, Estera Rybak i ...

Więcej

Zagrali dla Tymka

W dniu 1 lutego w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Zelowie odbył się turniej piłki halowej „ Gramy dla Tymka " zorganizowany przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie kibiców OSK Tylko Widzew oddział w Zelowie. Turniej został objęty Honorowym Patronatem Burmistrza Zelowa Tomasza Jachymka. Celem imprezy była, obok sportowej rywalizacji, pomoc finansowa dla chorego Tymoteusza Malinowskiego. Tymek kopiąc piłkę oficjalnie rozpoczął sportowe zmagania. W imprezie sportowej wzięło udział 100 grających którzy ...

Więcej

Rekrutacja do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Zelów na rok szkolny 2020/2021

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zelów na rok szkolny 2020/2021 odbywa się w terminach zgodnych z Zarządzeniem nr 5.2020 Burmistrza Zelowa z dnia 28 stycznia 2020 r., tj. od 10 lutego 2020 r. do 10 marca 2020 r. Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnychw szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zelów Dziecko w wieku 6 lat jest ...

Więcej

Ogólnopolski konkurs plastyczny

W 2020 roku obchodzimy 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły – Papieża Polaka, który prowadził dialog z innymi wyznaniami ucząc tym samym otwartości i szacunku oraz pokazując piękno w inności. Wielowyznaniowość i związane z nią aspekty kulturowe to cechy wyróżniające gminę Zelów, które tworzą jej wyjątkową tożsamość. Celem podkreślenia tej wyjątkowości Burmistrz Zelowa Tomasz Jachymek zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym na kartę pocztową, której grafika ukazywać będzie gminę Zelów jako ...

Więcej

Wykaz kąpielisk

Burmistrz Zelowa informuje, że na podst. art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 2268 ze zm.) zostaje podany do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Zelów w roku 2020. Treści projektu uchwały została umieszczona na stronie internetowej bip.zelow.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zelowa. Uwagi i propozycje zmian do projektu uchwały należy składać ...

Więcej

Kolędnicy w Urzędzie

W dniu 28 stycznia br. do Urzędu Miejskiego w Zelowie zawitali rozśpiewani goście - kolędnicy z parafialnej scholi dziecięcej „Prowadź nas”. Piękny występ artystyczny oraz kolędy wykonane przez dzieci, napełniły Urząd miłą atmosferą. Okazją ku temu były zapusty, które zgodnie z ludową tradycją obchodzone są hucznie i radośnie przez co przypominają, że wielkimi krokami zbliża się koniec karnawału. W podziękowaniu dzieci otrzymały słodkie upominki i gadżety promocyjne.

Więcej

Laureaci nagrodzeni

W dniu 28 stycznia br. Burmistrz Zelowa Tomasz Jachymek i Zastępca Burmistrza Zelowa Anetta Mądry wręczyli nagrody laureatom konkursu fotograficznego „Mam oko na Gminę Zelów”. Fotografie zwycięzców zostały umieszczone w kalendarzu promującym gminę na 2020 rok. Celem konkursu było uchwycenie okiem  mieszkańców wyjątkowości miejsca, w  którym mieszkają poprzez wykonanie fotografii ukazujących unikalność i potencjał naszej gminy, a także promocja samych mieszkańców, ich pasji i talentów.  Laureatami konkursu zostali: Aleksandra Kowalska Grażyna Słama-Ugorska Jan Grabarz Kacper Krzymiński Leon Pluciński Maja ...

Więcej

Nabór przedstawicieli na członków komisji konkursowych

Do 29 stycznia br. prowadzony jest nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowych. W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Zelów z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i ...

Więcej

Fundusze Europejskie na otwarcie działalności gospodarczej

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Dobry czas na biznes! – Fundusze Europejskie na otwarcie działalności gospodarczej”. Spotkanie odbędzie się 30 stycznia 2020 r,, w godz. 12:00 – 14:00 w sali konferencyjne Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 15, I piętro. Program spotkania zakłada omówienie następujących zagadnień: 1.Fundusze Europejskie na założenie działalności gospodarczej dla osób fizycznych:     - poniżej 30 roku życia – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;     ...

Więcej

O wymianie nieekologicznych źródeł ciepła

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę nieekologicznych źródeł ciepła”. Spotkanie odbędzie się 30 stycznia 2020 r. w godz. 10:00 – 12:00,  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 15, I piętro (budynek Straży Miejskiej). W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/4003-spotkanie-informacyjne-pn-zmniejszenie-emisji-zanieczyszczen-poprzez-wymiane-nieekologicznych-zrodel-ciepla pod przyciskiem „Weź udział”, do 27.01.2020 r. Spotkanie dedykowane jest mieszkańcom województwa łódzkiego zainteresowanym przedmiotową tematyką.

Więcej
Skip to content