Zapraszamy na szkolenia

Kolejna grupa mieszkańców odbyła szkolenie w ramach projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko – pomorskiego i łódzkiego” i poszerzyła swoją wiedzę w zakresie tworzenia strony internetowej. Następne szkolenia, na które są jeszcze wolne miejsca, zaplanowane są na 19-20 lutego z modułu Działam w sieciach społecznościowych i 26-27 lutego Mój biznes w sieci. Zapraszamy wszystkich chętnych do Urzędu Miejskiego w Zelowie (pok. 122) celem wypełnienia deklaracji uczestnictwa. Można zgłaszać się również na pozostałe moduły ...

Więcej

Deklaracje na wymianę pieców

Informujemy, że Gmina Zelów zamierza przystąpić do opracowania dokumentacji projektowej celem złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach działania IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń RPO Województwa Łódzkiego, dotyczącego wymiany pieców. Przystąpienie Gminy Zelów do aplikowania o środki w ramach projektu uzależnione jest od stopnia zainteresowania wśród mieszkańców. W związku z tym osoby zainteresowane wymianą nieekologicznego źródła ciepła, proszone są o zgłaszanie się w nieprzekraczalnym terminie do 12 lutego 2020 roku, do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Zelowie, w ...

Więcej

Bezpłatne porady

Informujemy, że nieodpłatne porady psychologiczne dla mieszkańców gminy Zelów będą udzielane w Punkcie Konsultacyjnym znajdującym się przy ul. Żeromskiego 28 (II piętro - pok. nr 21-23). Szczegółowy wykaz dyżurów specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym przedstawiamy poniżej.

Więcej

XVIII Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek

30 stycznia w  Szkole Podstawowej nr 2 w Zelowie odbył się XVIII Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek. Wzięli w nim udział reprezentanci wszystkich przedszkoli i szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Jako pierwsze zaprezentowały się przedszkolaki. Jury postanowiło przyznać wszystkim małym wykonawcom równorzędne pierwsze miejsca. Poszczególne placówki reprezentowali: Martyna Palusik i Łucja Chrzanowska – Przedszkole Samorządowe nr 1, Feliks Bistuła i Tomasz Chrzanowski – Przedszkole Samorządowe nr 4, Estera Rybak i ...

Więcej

Zagrali dla Tymka

W dniu 1 lutego w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Zelowie odbył się turniej piłki halowej „ Gramy dla Tymka " zorganizowany przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie kibiców OSK Tylko Widzew oddział w Zelowie. Turniej został objęty Honorowym Patronatem Burmistrza Zelowa Tomasza Jachymka. Celem imprezy była, obok sportowej rywalizacji, pomoc finansowa dla chorego Tymoteusza Malinowskiego. Tymek kopiąc piłkę oficjalnie rozpoczął sportowe zmagania. W imprezie sportowej wzięło udział 100 grających którzy ...

Więcej

Rekrutacja do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Zelów na rok szkolny 2020/2021

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowychprowadzonych przez Gminę Zelów na rok szkolny 2020/2021 odbywa się w terminach zgodnych z Zarządzeniem nr 5.2020 Burmistrza Zelowa z dnia 28 stycznia 2020 r., tj. od 10 lutego 2020 r. do 10 marca 2020 r. Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnychw szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zelów Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane ...

Więcej

Ogólnopolski konkurs plastyczny

W 2020 roku obchodzimy 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły – Papieża Polaka, który prowadził dialog z innymi wyznaniami ucząc tym samym otwartości i szacunku oraz pokazując piękno w inności. Wielowyznaniowość i związane z nią aspekty kulturowe to cechy wyróżniające gminę Zelów, które tworzą jej wyjątkową tożsamość. Celem podkreślenia tej wyjątkowości Burmistrz Zelowa Tomasz Jachymek zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym na kartę pocztową, której grafika ukazywać będzie gminę Zelów jako ...

Więcej

Wykaz kąpielisk

Burmistrz Zelowa informuje, że na podst. art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 2268 ze zm.) zostaje podany do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Zelów w roku 2020. Treści projektu uchwały została umieszczona na stronie internetowej bip.zelow.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zelowa. Uwagi i propozycje zmian do projektu uchwały należy składać ...

Więcej