Nabór wniosków na odbiór wyrobów zawierających azbest

Burmistrz Zelowa ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zelów na 2020 rok. Wnioski można składać w terminie do 29 lutego 2020 r. Druk wniosku można pobrać w urzędzie (pokój nr 1) lub na stronie  www.zelow.pl/sites/default/files/zdjecia/gospodarka_odpadami/wniosek_o_odbior_azbestu.pdf. Finansowanie będzie miało formę bezgotówkową i będzie polegało na odebraniu przez Gminę Zelów wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy. Źródłem finansowania zadania będzie dotacja Wojewódzkiego Funduszu ...

Więcej