Czynna kasa

Informujemy, że w dniach 11 – 15 maja w Urzędzie Miejskim w Zelowie będzie czynna kasa dla tych osób, które nie mają żadnej możliwości dokonania wpłat drogą elektroniczną. Do budynku Urzędu jednocześnie będą wpuszczane maksymalnie dwie osoby. W tych dniach kasa będzie czynna w godzinach 8.00 – 15.00

Więcej

STOP wypalaniu traw!

W związku z rokrocznym procederem wypalania traw i nieużytków rolniczych, zwracamy się z apelem do mieszkańców naszej gminy o rozsądek i rozwagę. Przypominamy także, że w lasach oraz w odległości 100m od granicy lasu zabrania się rozniecania ognia poza wyznaczonymi miejscami oraz korzystania z otwartego płomienia. Wypalanie łąk i nieużytków jest zabronione przepisami przeciwpożarowymi oraz ochrony środowiska. W ostatnim czasie nasze jednostki OSP wielokrotnie wyjeżdżały do takich interwencji. Skutkami tych pożarów są ...

Więcej

Bieżące naprawy dróg gminnych

W ramach zadania „Naprawa dróg gminnych na terenie gminy Zelów w roku 2020” wykonano bieżące naprawy i konserwacje nawierzchni dróg gruntowych, tłuczniowych i szutrowych. Naprawą zostały objęte drogi na terenie miasta oraz wszystkich sołectw w gminie Zelów. W zależności od potrzeb wykonano naprawy kruszywem dolomitowym, gruzem betonowym lub destruktem asfaltowym oraz poprawiono stan dróg wyrównując i zagęszczając nawierzchnię przy użyciu specjalistycznego sprzętu - wskazuje Burmistrz Zelowa Tomasz Jachymek. Remontami cząstkowymi objęto ...

Więcej

30 ton bezpłatnej żywności trafiło do mieszkańców Gminy Zelów

W dniach 6 oraz 21-23 kwietnia 2020 roku w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  Fundacja Poranek z Tomaszowa Mazowieckiego we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zelowie rozdała  łącznie  30 ton bezpłatnej żywności dla 1018 mieszkańców Gminy Zelów. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania należytej ostrożności władze lokalne Gminy Zelów udostępniły targowicę jako miejsca wydawania żywności. Ze względu na aktualną sytuację zagrożenia koronawirusem podjęto decyzję o wydaniu w dwóch transzach całej ...

Więcej

ZUS przedłuża ważność orzeczeń lekarskich o 3 miesiące

Ważność orzeczeń lekarskich z ZUS, których termin upływa w czasie epidemii jest wydłużona o 3 miesiące. Osoby czekające na przedłużenie świadczenia, do którego prawo uzależnione jest od orzeczenia wydanego przez lekarza orzecznika ZUS, mogą być spokojne. Jeżeli złożyły wniosek o świadczenie przed upływem ważności orzeczenia, ich świadczenie będzie przez ten czas kontynuowane. Orzeczenia wydane przez lekarza orzecznika albo komisję lekarską o niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, których ważność upływa ...

Więcej

Dyżury Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Zelowie

Informujemy, że w związku z zamknięciem budynku Urzędu Miejskiego w Zelowie ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa (COVID-19) zawieszone zostają do odwołania dyżury Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Zelowie. W sprawach pilnych należy kontaktować się z Biurem Rady najlepiej drogą elektroniczną wysyłając wiadomość na adres: brm@zelow.pl.

Więcej

Informacja dla osób chcących skorzystać z Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), Ministerstwo Sprawiedliwości informuje o konieczności podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 ...

Więcej