Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2025

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie informuje, iż przystąpił do opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2025. Strategia sprecyzuje i zweryfikuje najważniejsze problemy społeczne w naszej Gminie, a także określi sposoby ich rozwiązywania. Aby trafnie określić cele i zadania do realizacji potrzebna jest współpraca całej społeczności Gminy. W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie niżej załączonych ankiet, dzięki którym poznamy Państwa opinie i ...

Więcej

Ozonatory dla przedszkoli

Dla zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i pracowników, przedszkola samorządowe w Zelowie zostały wyposażone w ozonatory. Po wyjściu dzieci z przedszkola, sale będą ozonowane i wietrzone. Ozon oczyszcza powietrze z wirusów, bakterii, drobnoustrojów, grzybów, usuwa również wszelkie nieprzyjemne zapachy, w tym te po środkach czyszczących, nie pozostawiając chemicznych pozostałości.

Więcej

Konsultacje społeczne

Zapraszamy do udziału w konsultacjach dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Zelów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych mających swoją siedzibę na terenie Gminy Zelów. Na Państwa uwagi i propozycje czekamy do 3 listopada br. Więcej informacji tutaj.

Więcej

Nieczynny GPSZOK

Urząd Miejski w Zelowie informuje, że w dniach: 22, 23 i 26.10.2020 r. (czwartek, piątek i poniedziałek) Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Maurycowie nie będzie czynny. Kontakt: Urząd Miejski w Zelowie, pokój nr 1,tel. 44/634 10 00 w. 55

Więcej

Dzień Edukacji Narodowej

W dniu dzisiejszym z okazji Dnia Edukacji Narodowej Burmistrz Zelowa Tomasz Jachymek wraz z Sekretarzem Krzysztofem Borowskim wręczyli 11 nagród wyróżniającym się w pracy wychowawczej, opiekuńczej i organizacyjnej nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowo-wychowawczych z terenu naszej gminy. Jednocześnie życzyli im zdrowia, wytrwałości w dążeniu do zamierzonych celów oraz powodów do uśmiechu każdego dnia.

Więcej

Bezpłatna żywność dla potrzebujących z terenu gminy Zelów

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie informuje, że w ramach współpracy z Fundacją „Poranek” z Tomaszowa Mazowieckiego rusza z kolejnym  Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Aktualnie pracownicy socjalni M-GOPS w Zelowie już wydają skierowania na bezpłatną żywność. Pomoc żywnościowa przysługiwać będzie osobom, których kryterium dochodowe wynosi: 1402,00 zł netto dla osoby samotnej1056,00 zł netto dla osoby w rodzinie Osoby zainteresowane programem żywnościowym proszone są o zgłaszanie ...

Więcej