Wnioski o oszacowanie szkód spowodowanych przymrozkami

Informujemy, że wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych przymrozkami, które miałyby miejsce 20 maja 2020r. należy złożyć w terminie do 26 czerwca 2020r. do Urzędu Miejskiego w Zelowie. Szacowanie strat nastąpi w terminie 2 miesięcy od dnia powstania szkody. Do składanego wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego za rok 2020, a w przypadku posiadania w gospodarstwie zwierząt, należy dołączyć także zaświadczenie ...

Więcej

Zaproszenie dla Kół Gospodyń Wiejskich

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie i Centrum OPUS zapraszają 17 czerwca br. w godz. 15.00 – 16.00 przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich z Powiatu Bełchatowskiego na spotkanie "Nowelizacja Ustawy o KGW - jak rozumieć jej zapisy, jak je interpretować, jak zgodnie z nimi działać?" W trakcie spotkania omówione zostaną kwestie ustawy o KGW i jej nowelizacji, możliwości pozyskiwania środków na finansowanie działań KGW, a także formalno-prawne oraz księgowe podstawy i zasady funkcjonowania KGW. ...

Więcej

Nieczynny GPSZOK

Urząd Miejski w Zelowie informuje, że w dniu 12 czerwca 2020 r. Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Maurycowie nie będzie czynny Kontakt: Urząd Miejski w Zelowie, pokój nr 1, tel. 44/634 10 00 w. 55

Więcej

Pożyczka płynnościowa dla przedsiębiorców

Ponad 58 milionów złotych na pomoc przedsiębiorcom z województwa łódzkiego dotkniętym skutkami epidemii COVID-19. Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego rozpoczęła przyjmowanie wniosków na pożyczkę płynnościową. Z inicjatywy Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 został stworzony Projekt wsparcia Przedsiębiorców z woj. łódzkiego dotkniętych skutkami epidemii COVID-19. W tym celu Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego podpisała umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na uruchomienie pożyczek płynnościowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na łączną kwotę 58 ...

Więcej

Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI

Kupując świadomie, realnie przyczyniamy się do walki z ekonomicznymi skutkami pandemii. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa prowadzą kampanię informacyjną – „Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI” mającą na celu zwiększenie wiedzy Polaków na temat znaczenia świadomych decyzji zakupowych. Wybierając polskie produkty żywnościowe wspieramy polskich rolników i przedsiębiorców, dbamy o zachowanie miejsc pracy oraz przychody i zyski firm działających w Polsce. Więcej informacji na temat akcji na stronie: https://www.gov.pl/web/produktpolski Zachęcamy ...

Więcej

Zasady wyrzucania maseczek i rękawiczek ochronnych

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie informuje:"Jeśli jesteśmy osobami zdrowymi i korzystamy ze środków zapobiegawczych, tj. maseczek i rękawiczek ochronnych np. w miejscu pracy, w komunikacji miejskiej, podczas zakupów w celu minimalizacji ryzyka zakażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa wyrzucamy je do pojemnika lub worka na odpady zmieszane. Zanim wrzucimy je do pojemnika lub worka, powinny być dodatkowo zebrane w jeden worek".Postępowanie z odpadami wytworzonymi w miejscu kwarantanny lub izolacji jest ...

Więcej

Nieczynny GPSZOK

Urząd Miejski w Zelowie informuje, że w dniu 27 maja 2020 r. Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Maurycowie nie będzie czynny Kontakt: Urząd Miejski w Zelowie, pokój nr 1, tel. 44/634 10 00 w. 55

Więcej

Konkurs z okazji Dnia Dziecka „Tkamy w Zelowie”

Nawiązując do włókienniczej historii naszej gminy Burmistrz Zelowa Tomasz Jachymek zaprasza do udziału w konkursie z okazji Dnia Dziecka. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy utkanej z dowolnych materiałów. Laureatom zostaną przyznane nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce w poszczególnych kategoriach: a) kategoria I – przedszkola b) kategoria II – klasy I-III szkoły podstawowej c) kategoria III – klasy IV-VIII szkoły podstawowej Jak wykonać makatkę pokazuje w krótkim filmiku zelowska artystka Krystyna Papuga, ...

Więcej

Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

Konieczność pozostania w domach, brak dostępu do instytucji kultury i sportu, a przede wszystkim brak kontaktu z rówieśnikami może wywoływać u młodych osób wiele emocji, z którymi nie zawsze będą potrafili sobie sami poradzić. Dlatego uruchomiono Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 726 611 611. 7 dni w tygodniu w godz. 12:00-20:00 dzieci i młodzież mogą uzyskać wsparcie łącząc się telefonicznie ze specjalistami, terapeutami, psychologami i interwentami kryzysowymi, a  w godz. ...

Więcej

Maseczki ochronne dla mieszkańców

Od 16 kwietnia jesteśmy zobowiązani zakrywać usta oraz nos w przestrzeni publicznej. Z inicjatywy Marszałka Województwa Łódzkiego do mieszkańców regionu łódzkiego trafi milion maseczek wielokrotnego użytku. Mieszkańcy gminy Zelów otrzymali ich 5 tysięcy. Maseczki rozdawano na targowisku miejskim, a także przekazano do przedszkoli, biblioteki oraz straży pożarnej, policji, SPZOZ i M-GOPS.

Więcej