Informacja dla mieszkańców – przeczytaj!

Szanowni Państwo, w związku ze stanem epidemicznym wprowadzonym w Polsce Burmistrz Zelowa Tomasz Jachymek jest w stałym kontakcie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Bełchatowie. W związku z powyższym informujemy, że w dniu dzisiejszym (15.03.2020 r.) przedstawiciel stacji przekazał Burmistrzowi Zelowa informacje, że na godzinę 10.30 na terenie gminy Zelów nie wystąpił ŻADEN przypadek zdiagnozowanego zarażenia koronawirusem COVID-19, ani nikt nie jest poddany kwarantannie. Ponadto informujemy, że gmina Zelów nie jest administratorem ...

Więcej

Ważne dla mieszkańców!

W związku z istniejącym zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym przez koronawirusa COVID-19 w dniu dzisiejszym w Urzędzie Miejskim w Zelowie odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego. W spotkaniu, na zaproszenie Burmistrza Zelowa Tomasza Jachymka, uczestniczyli przedstawiciele służb mundurowych z terenu gminy i powiatu, jednostek podległych, wszystkich ośrodków zdrowia znajdujących się na terenie naszej gminy oraz Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bełchatowie. Podczas posiedzenia Burmistrz Zelowa przedstawił zarządzenia, które weszły w życie z dniem dzisiejszym dotyczące przeciwdziałania ...

Więcej

Informacje dla klientów ZUS-u i KRUS-u

W związku ze zwiększoną liczbą zachorowań na grypę i zagrożenie epidemią koronawirusa, placówki KRUS i ZUS zachęcają do kontaktu za pośrednictwem kanałów zdalnych: telefonu, poczty, mediów elektronicznych.

Więcej

Informacja dla osób starszych i samotnych

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa na terenie naszego kraju, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie apeluje do seniorów z terenu Gminy Zelów o ograniczenie pobytu w miejscach publicznych, zaprzestaniu kontaktów w większych skupiskach ludzi. Prosimy o rozsądne zachowanie, nie lekceważenie zagrożenia, ponieważ w sposób szczególny zagrożone są osoby starsze. Zwracamy się z prośbą do rodzin, sąsiadów o pomoc tym osobom w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwienie ...

Więcej

Apel do mieszkańców

W związku z istniejącym zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym przez koronawirusa w trosce o dobro mieszkańców, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w urzędzie do niezbędnego minimum. Prosimy, w miarę możliwości, o korzystanie z dostępnych, elektronicznych narzędzi załatwiania spraw w urzędzie tj.: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP), e-mail i telefon, które są najdogodniejszą formułą załatwiania spraw w tym szczególnym okresie. Dane kontaktowe: - Punkt Informacyjny Urzędu Miejskiego w Zelowie: tel. 44 6341000- ...

Więcej

Zawieszenie działalności ŚDS w Walewicach

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem  SARS-CoV-2 Wojewoda Łódzki poleca czasowe zawieszenie działalności, na terenie województwa, w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca ...

Więcej

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:  poradni psychologiczno-pedagogicznych;specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ...

Więcej