Anetta Mądry

 • Od kiedy zatrudniony: 02-01-2019
 • Poziom wykształcenia: wyższe 
 • Kierunek wykształcenia: filologia
 • Telefon: 44/6341 000 wew. 11
 • Adres e-mail: a.madry@zelow.pl

Zadania i kompetencje

Zastępca Burmistrza Zelowa koordynuje działania z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami i rolnictwa.
W szczególności do zadań Zastępcy Burmistrza należy:

 • podejmowanie działań w zakresie kompleksowego rozwiązywania problemów wynikających z zadań gminy w w/w dziedzinach,
 • zastępowanie Burmistrza Zelowa w czasie jego nieobecności,
 • nadzór nad pracą podległych referatów i gminnych jednostek organizacyjnych,
 • akceptowanie materiałów kierowanych na sesje Rady i posiedzenia komisji,
 • dokonywanie okresowych ocen działalności nadzorowanych jednostek,
 • monitorowanie realizacji uchwał Rady Miejskiej oraz wniosków komisji,
 • podejmowanie przedsięwzięć i inicjatyw w celu pozyskiwania środków do budżetu gminy,
 • uczestniczenie w posiedzeniach Rady Miejskiej i jej komisji,
 • pełnienie funkcji reprezentacyjnej w imieniu Burmistrza Zelowa,
 • udzielanie wywiadów i informacji środkom masowego przekazu w sprawach gminy dot. powierzonego zakresu działania.

Poza w/w zadaniami Zastępca Burmistrza nadzoruje pracę referatów:

 1. Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
 2. Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa,

oraz gminnych jednostek organizacyjnych:

 1. Zakład Usług Komunalnych w Zelowie Sp. z o.o.,
 2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zelowie Sp. z o.o.
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content