Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Burmistrz Zelowa informuje, że w Urzędzie Miejskim w Zelowie od dnia 21 czerwca 2022 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy stanowiących własność Gminy Zelów, w związku z podjętą przez Radę Miejską w Zelowie Uchwałą Nr XXXII/374/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku oraz Nr XXXV/411/2022 z dnia 31 marca 2022 roku. Bliższych informacji w tej sprawie udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Zelowie, ul. ...

Więcej

W moim domu nic się nie marnuje – konkurs dla KGW

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w ramach kampanii „Nasz Klimat” zaprasza członków Kół Gospodyń Wiejskich w Polsce do udziału w konkursie „W moim domu nic się nie marnuje”. Podstawowym zadaniem uczestników jest opisanie ekopraktyki, przyczyniającej się do ochrony klimatu, którą warto wdrożyć we własnym domu. Konkurs rozpoczyna się 20 czerwca, a prace konkursowe można zgłaszać do 22 lipca. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 10 sierpnia. Cele konkursu Głównym celem konkursu jest popularyzacja ...

Więcej

Wypełnij deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw

Przypominamy, że do 30 czerwca br. każdy właściciel lub zarządca budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw ma obowiązek złożyć w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw. Deklarację składa się do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) www.gunb.gov.pl.Można ją złożyć na dwa sposoby: Za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) https://ceeb.gov.pl/ – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że ...

Więcej
Skip to content