Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

Wojewoda Łódzki zawiadamia, że na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie - Jeziornie, ul. Warszawska 165, z 24.05.2022 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15 kV będącej w kolizji z modernizowaną linią 220 kV relacji Rogowiec-Pabianice w przęśle 52-53 oraz budowa linii kablowej SN 15 kV w województwie łódzkim, powiecie bełchatowskim, w jedn. ewid. Zelów – obszar wiejski, obr. 0010 ...

Więcej
Skip to content