Pomoc osobom niepełnosprawnym z terenu gminy

Gmina Zelów otrzymała środki w wysokości 99.900,00 zł na realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach programu zakupione zostaną 333 pakiety z wyrobami medycznymi. W skład pakietu wchodzą (ciśnieniomierz, pulsoksymetr, termometr bezdotykowy). Osoby niepełnosprawne, które zgłosiły się do programu otrzymają pakiety z wyrobami medycznymi jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia 2021r.

Więcej

Trwają gminne inwestycje

Trwają prace związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowej w ulicach  Zofii, Górna, Poprzeczna i Leśna w Zelowie oraz sieci wodociągowej  w miejscowościach Nowa Wola, Kolonia Pożdżenice i Ignaców. Zadania, na które Gmina Zelów otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostaną zakończone w 2022r.

Więcej

Sieć na kulturę na finiszu

Dom Kultury zakończył realizację II etapu projektu „Sieć na kulturę w podregionie piotrkowskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Jest to jeden z dłuższych projektów, bowiem rozpoczął się w maju 2020 r. i będzie trwał do 30 stycznia 2022 r. Głównym założeniem projektu „Sieć na kulturę” jest: podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych;rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie atrakcyjnych i perspektywicznych ...

Więcej
Skip to content