Program współpracy na rok 2022

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Konsultacje mogą być skutecznym narzędziem dialogu pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi. Dzięki nim, organizacje mają możliwość wypowiedzenia swoich racji oraz zgłoszenia swoich pomysłów.

Konsultacje potrwają od 26 października do 9 listopada 2021 roku. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z załączonym projektem Programu współpracy Gminy Zelów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok i formularzem konsultacji zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka organizacje pozarządowe), na stronie internetowej Gminy Zelów (zakładka Współpraca z NGO – Konsultacje) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Zelowie.

Zapraszamy do aktywnego udziału w pracach nad przyszłorocznym programem współpracy. Więcej informacji tutaj.

Print Friendly, PDF & Email

Może Cię zainteresować

Życzenia z okazji Barbórki

Pomoc osobom niepełnosprawnym z terenu gminy

Trwają gminne inwestycje

Zapraszamy na koncert

Skip to content