Wypełnij deklarację dotyczącą źródła ciepła

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw ma obowiązek złożyć w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw.

Deklarację składa się do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) www.gunb.gov.pl.

Można ją złożyć na dwa sposoby:

  1. Za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) https://ceeb.gov.pl/– jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu i pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji.
  2. Bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Zelowie pok. nr 3, wypełniając deklarację formie papierowej.

Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzona na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.

Przepis ten dotyczy budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych w całej Polsce. Przepisy zakładają:

– dla budynków już istniejących – 12-miesięczny termin na złożenie deklaracji CEEB

   (licząc od dnia 1 lipca 2021 r.),

– dla budynków nowo powstałych – w ciągu 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła  

  lub spalania paliw.

Wszelkie informacje publikowane są na stronie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Celem złożenia deklaracji jest pozyskanie rzetelnych i wiarygodnych informacji od mieszkańców na temat używanych źródeł ogrzewania swoich domów oraz stosowanego opału. Zebranie tych informacji w jedną bazę, pozwoli podejmować skuteczne działania mające na celu poprawę jakości powietrza.

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – Formularz A (.pdf)
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – Formularz B (.pdf)

Print Friendly, PDF & Email

Może Cię zainteresować

Weekend w gminie

Rozpoczęcie Lata z Województwem Łódzkim

Życzenia z okazji Dnia Dziecka

Z okazji Dnia Dziecka

Skip to content