Spotkanie dotyczące zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

W czwartek, 17 czerwca br. w sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Zelowie odbyło się spotkanie otwarte dotyczące zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w którym wzięło udział blisko 70 mieszkańców. Spotkanie otwarte odbyło się w ramach projektu „Liderzy konsultacji społecznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach którego Gmina Zelów pozyskała grant w wysokości 50 tys. zł  na realizację pogłębionych konsultacji społecznych.
Prowadzącymi byli wykonawcy opracowujący zmianę Studium. Dzięki tego typu wydarzeniom mieszkańcy gminy mają możliwość zapoznania się z całą procedurą planistyczną dotyczącą planowania przestrzennego, a także zadania pytania bezpośrednio ekspertom, którzy prowadzili spotkanie. Podczas spotkania przedstawiona została prezentacja (link), podczas której wykonawca objaśnił nie tylko opracowany na potrzeby zmiany Studium bilans terenów przeznaczonych do zabudowy, ale także przygotowany na potrzeby konsultacji portal mapowy MapMaker.online dostępny pod adresem: zelowkonsultacje.mapmaker.online. Dzięki przygotowanemu portalowi mapowemu mieszkańcy mają możliwość złożenia wniosku do zmiany Studium, a także sprawdzenia w jakiej jednostce planistycznej, w obecnie obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, znajduję się ich działka.  W ramach pogłębionych konsultacji społecznych planowane są jeszcze dwa spotkania konsultacyjne, więcej informacji już wkrótce. Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej.

Prezentacja (plik PDF 1 MB)

Print Friendly, PDF & Email

Może Cię zainteresować

Program współpracy na rok 2022

Warsztaty świąteczne

Gala Hodowców Gołębi Pocztowych

Karat czeka na nowy dom

Skip to content