Kolejne miliony na inwestycje

Gmina Zelów pozyskała 5,8 mln zł z Rządowego Funduszy Inwestycji Lokalnych.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na realizację trzech projektów obejmujących Nową Wolę, Kolonię Pożdżenice, Ignaców, ul. Poprzeczną oraz ul. Leśną w Zelowie – mówi Burmistrz Zelowa Tomasz Jachymek – inwestycje te planujemy rozpocząć jeszcze w tym roku.

Objęte wsparciem finansowym projekty to:

  • Budowa sieci wodociągowej, wraz wyprowadzeniami i przykanalikami w obrębie pasa drogowego w miejscowości Nowa Wola, Kolonia Pożdżenice, Ignaców. Zakres robót zakłada dodatkowo odtworzenie pasów drogowych. W ramach zadania wybudowany zostanie wodociąg z rur PE FI ok.160 długości ok. 3759,60 mb oraz FI 40 długości ok. 316,50 mb, FI 90 długości ok. 83,00 MB – dofinansowanie: 1 800 000,00 zł.
  • Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, wraz z wyprowadzeniami i przykanalikami w obrębie pasa drogowego ulicy Poprzecznej w Zelowie. Zakres robót zakłada dodatkowo odtworzenie pasów drogowych w zakresie podbudowy tłuczniem. W ramach zadania wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna z rur PCV FI 200, FI 160 długości 732 mb, kanalizacja deszczowa FI 200, FI 500 długości ok. 454,8 mb, wodociąg FI 160, FI 90, FI 40 długości ok. 219,7 mb – dofinansowanie: 2 000 000,00 zł.
  • Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, wraz z wyprowadzeniami i przykanalikami w obrębie pasa drogowego ulicy Leśnej w Zelowie. Zakres robót zakłada dodatkowo odtworzenie pasów drogowych w zakresie podbudowy tłuczniem. W ramach zadania wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna z rur PCV FI 200, FI 160 długości ok. 700 mb, kanalizacja deszczowa FI 500 długości ok. 550 MB, wodociąg FI 160, FI 40 długości ok. 700 MB – dofinansowanie: 2 000 000,00 zł.
Print Friendly, PDF & Email

Może Cię zainteresować

Praca zdalna w Klubie Seniora w Zalesiu przedłużona do 25 kwietnia

Konsultacje społeczne

Komunikat dla właścicieli drobiu

XXIV sesja Rady Miejskiej w Zelowie

Skip to content