Praca zdalna w Klubie Seniora w Zalesiu

W związku z poleceniem Wojewody Łódzkiego na podstawie art. 11h ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, od dnia 30 marca 2021 r. do dnia 9 kwietnia 2021 r. Klub Seniora w Zalesiu przechodzi na pracę zdalną. Oznacza to, że uczestnicy Klubu Seniora pozostają w domach, natomiast pracownicy będą pracować i z miejsca pracy będą telefonicznie kontaktować się i wspierać osoby uczestniczące w projekcie.

W tym okresie personel Klubu Seniora w razie potrzeby będzie w gotowości do zapewnienia niezbędnej pomocy uczestnikom Klubu.

Kierownik Ośrodka
Janina Kędziak

Pismo ws. pracy zdalnej w Klubie Seniora (PDF 0,98 MB)

Print Friendly, PDF & Email

Może Cię zainteresować

Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce

Praca zdalna w Klubie Seniora w Zalesiu przedłużona do 25 kwietnia

Konsultacje społeczne

Komunikat dla właścicieli drobiu

Skip to content