Pozyskujemy, inwestujemy i wspieramy

Gmina Zelów otrzymała dotację na realizację programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” w 2021 r., w wysokości 182 484,00 zł. Dotację celową pozyskano z budżetu Wojewody Łódzkiego oraz z budżetu państwa. Celem programu jest zapewnienie pomocy zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Przewiduje on wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku ...

Więcej
Skip to content