Zelowskie serce na nakrętki

Dziś przy ulicy Żeromskiego przed budynkiem SPZOZ stanął pojemnik w kształcie serca  przeznaczony do zbierania plastikowych nakrętek. Serce zaprojektowane i wykonane przez pracowników i uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kilińskiego w Zelowie powstało z inicjatywy Burmistrza Zelowa Tomasza Jachymka. - To ogólnodostępny pojemnik, do którego każdy mieszkaniec może wsypać nakrętki i tym drobnym gestem przyczynić się do pomocy chorym i potrzebującym. Mam nadzieję, że serce, które dzisiaj zamontowaliśmy przysłuży się ...

Więcej

XXIII sesja Rady Miejskiej w Zelowie

W dniu 9 marca br. odbyła się sesja Rady Miejskiej w Zelowie, podczas której nowo wybrany radny Kamil Świtała z okręgu wyborczego nr 9 złożył ślubowanie i po raz pierwszy zasiadł w składzie Rady. W trakcie sesji uchwalono wiele uchwał. Najważniejsza z nich, uchwalona jednogłośnie, dotyczyła przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Zelów na lata 2021-2027. Jest to dokument strategiczny w oparciu, o który prowadzona będzie polityka rozwoju lokalnego, a zaplanowane w nim ...

Więcej
Skip to content