E-budownictwo

Informujemy o uruchomieniu przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) serwisu e-budownictwo.gunb.gov.pl, który służy do załatwiania spraw związanych z prowadzeniem procesu inwestycyjnego. W serwisie e-budownictwo zamieszczone są formularze dotyczące wybranych procedur budowlanych. Wśród dostępnych cyfrowo formularzy znajdują się m.in.: zgłoszenie robót budowlanych,zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości,wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę,wniosek o przeniesienie ...

Więcej

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich – o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Nadrzędnym celem Konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym. Konkurs ma także na celu prezentację i promocję aktywności KGW w zakresie: działań prospołecznych, które spajają i aktywizują lokalne społeczności oraz wpływają na rozwój przedsiębiorczości kobiet,kultywowania, popularyzowania i utrwalania najbardziej wartościowych kulturowych tradycji regionalnych, m.in. folkloru, tradycji kulinarnych oraz działalności rękodzielniczej,przekazywania zainteresowania twórczością ludową kolejnym pokoleniom oraz wychowania młodzieży w duchu poszanowania tradycyjnych wartości. Uczestnikami Konkursu mogą ...

Więcej

Wystawy w Domu Kultury

Od 8 marca w zelowskim Domu Kultury będzie można obejrzeć wystawę poświęconą Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu oraz fotografie prezentujące drewnianą architekturę Zelowa. Zapraszamy. Odchodzący świat – drewniana architektura Zelowa Architektura drewniana w Polsce ma swoją bogatą i długą tradycję. Użycie drewna jako budowlanego materiału konstrukcyjnego zawsze miało swoje zalety, ale i wady. Zaletą jest dość duża swoboda i łatwość obróbki tego materiału, zaś wadą jego stosunkowo mała trwałość, duża łatwopalność i ograniczona wytrzymałość mechaniczna. ...

Więcej
Skip to content