ŚDS w Walewicach wspiera swoich podopiecznych

Zaistniała sytuacja epidemiologiczna sprawiła, że Środowiskowy Dom Samopomocy w Walewicach działa hybrydowo. Część pracowników pracuje w ośrodku i na jego terenie, a część świadczy usługi zdalnie. Będąc w ciągłym kontakcie z podopiecznymi pracownicy pomagają im w codziennych sprawach i rozwiązywaniu problemów. - W tych trudnych czasach, kiedy zdrowie osób starszych i niepełnosprawnych jest  szczególnie narażone na niebezpieczeństwo i kiedy często, zwyczajnie ludzie Ci zamknięci są w swych domach, takie gesty jak ...

Więcej

Marcowe propozycje KRUS dla dzieci

Gospodarstwo rolne dla wielu dzieci jest domem i miejscem wypoczynku. Powinniśmy więc stwarzać bezpieczne warunki zabawy, wyjaśniać niebezpieczeństwa na jakie mogą być narażone oraz wskazywać sposoby ich unikania. Podstawową sprawą jest zapewnienie dzieciom właściwej opieki oraz przygotowanie odpowiedniego miejsca spędzania wolnego czasu z dala od części produkcyjnej gospodarstwa. W związku z tym Oddział Regionalny KRUS w Łodzi przedstawia propozycje dla dzieci, które mogą wpłynąć na wzrost świadomości zarówno najmłodszych mieszkańców terenów wiejskich ...

Więcej

Rusza I nabór wniosków o przyznanie pomocy na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw

Od 29 marca do 12 maja ARiMR będzie przyjmować wnioski o pomoc w ramach działania „Współpraca” na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw. Pomoc finansowana jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. O takie wsparcie mogą ubiegać się grupy operacyjne na rzecz innowacji (EPI). W skład grupy musi wchodzić co najmniej 5 rolników i każdy z nich musi spełniać wymagania określone w przepisach o prowadzeniu działalności: - w ramach dostaw bezpośrednich, ...

Więcej

Sesja Rady Miejskiej w Zelowie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zelowie informuje, że na dzień 9 marca 2021 roku na godz. 10.00 w sali Domu Kultury w Zelowie, ul. Kościuszki 74 zwołana została XXIII sesja Rady Miejskiej w Zelowie. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.Przedstawienie porządku obrad.Złożenie ślubowania przez radnego.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.Informacja o ważniejszych działaniach Burmistrza Zelowa w okresie od 1 listopada 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku.Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej ...

Więcej
Skip to content