Grant na konsultacje społeczne

Informujemy, iż gmina Zelów pozyskała grant w wysokości  50 000,00 zł w ramach projektu „Liderzy konsultacji społecznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Przyznane dofinansowanie przeznaczone zostanie na wsparcie pogłębionych konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zelów.

W ramach grantu przeprowadzone zostaną m.in.: badanie ankietowe, spotkanie otwarte oraz spotkania konsultacyjne z mieszkańcami, które pozwolą na składanie uwag i wniosków dotyczących zmiany „Studium”. Ponadto z przyznanych środków zakupione zostanie narzędzie interaktywne, które nie tylko umożliwi mieszkańcom wprowadzanie uwag i wniosków w ramach konsultacji pisemnych, ale także pozwoli w przyszłości, bez wychodzenia z domu, sprawdzić w jakiej jednostce planistycznej położona jest ich nieruchomość i uzyskać szczegółowe informacje z planu zagospodarowania przestrzennego gminy.  

Print Friendly, PDF & Email

Może Cię zainteresować

Program współpracy na rok 2022

Warsztaty świąteczne

Gala Hodowców Gołębi Pocztowych

Karat czeka na nowy dom

Skip to content