Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży

Burmistrz Zelowa informuje, że w Urzędzie Miejskim w Zelowie od dnia 05 lutego 2021 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży stanowiących własność Gminy Zelów, w związku z podjętą przez Radę Miejską w Zelowie Uchwałą Nr XX/222/2020 z dnia 9 października 2020 roku.

Bliższych informacji w tej sprawie udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, pokój nr 12, 22 i 23, tel. (44) 634-10-00 wew. 37, 38 i 40.  

Print Friendly, PDF & Email

Może Cię zainteresować

Obrazy ze skóry

Pamiętamy

Oddali krew

Bezpłatna żywność dla mieszkańców gminy Zelów

Skip to content