Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Do 29 stycznia 2021 r. organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą składać oferty na wsparcie realizacji zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku

Print Friendly, PDF & Email

Może Cię zainteresować

Konkurs fotograficzny „Gmina Zelów w obiektywie”

Przypominamy o odśnieżaniu dachów oraz chodników

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Gminny żłobek już otwarty