Nabór zgłoszeń „Sołectwo na plus”

Informujemy o możliwości składania przez sołectwa zgłoszeń do naboru „Sołectwo na plus”.

Zgłoszenie należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub przesłać za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi pocztowe na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie do dnia 1 lutego 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Składane zgłoszenia powinny dotyczyć projektów realizowanych wyłącznie w terminie od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 15 listopada 2021 roku.

Kwota dotacji w ramach projektu dla jednej miejscowości nie może być większa niż 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) i musi być podana w zaokrągleniu do pełnych złotych.

Wymagania dla projektów zostały określone w Regulaminie.

Ogłoszenie o naborze zostało zamieszczone na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/solectwo-na-plus) skąd można również pobrać dokumenty dotyczące naboru.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin naboru “Sołectwo na plus”

Zgłoszenie do naboru “Sołectwo na plus”

Klauzula RODO

Print Friendly, PDF & Email

Może Cię zainteresować

Konkurs fotograficzny „Gmina Zelów w obiektywie”

Przypominamy o odśnieżaniu dachów oraz chodników

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Gminny żłobek już otwarty