Nowe tereny zielone

Przy udziale środków z budżetu Powiatu Bełchatowskiego w naszej gminie zrealizowano dwa projekty, których celem było utworzenie terenów zielonych przy siedzibie Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Zelowie oraz przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kociszewie. Realizacja tych zadań pozwoliła na stworzenie miejsc cennych przyrodniczo i przyjaznych dla uczniów, podopiecznych, ich rodziców, opiekunów, nauczycieli, mieszkańców oraz roślin i zwierząt. Przedsięwzięcia te będą skutecznym i efektywnym narzędziem do absorbowania i redukowania dwutlenku węgla ...

Więcej
Skip to content