Nowe kryteria dochodowe bezpłatnej pomocy żywnościowej

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie informuje, że od 26.11.2020 r. podwyższeniu uległy kryteria dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach POPŻ z 200% na 220% kryterium określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Pomoc żywnościowa obecnie przysługiwać będzie osobom, których kryterium dochodowe wynosi:

  • 1542,20 zł netto dla osoby samotnej
  • 1161,60 zł netto dla osoby w rodzinie

Bliższych informacji na temat pomocy żywnościowej udzielają pracownicy socjalni M-GOPS w Zelowie, ul. Piotrkowska 12, tel. 44 634 10 28.

Print Friendly, PDF & Email

Może Cię zainteresować

Pamiętamy o Żołnierzach Wyklętych

Wojewódzki Konkurs Kulinarny

GPSZOK

Projekt – Łódzkie wspiera integrację cudzoziemców

Skip to content